ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΕΛΟΚΗΛΗΣ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ

Παρουσίαση εργασίας στην ημερίδα του Ρεθύμνου 2011

Άνοιγμα παρουσίασης