Η ΗΒΙΚΗ ΣΥΜΦΥΣΙΟΔΕΣΗ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ.


Η ηβική συμφυσιόδεση, είναι μία τεχνικά απλή και αποτελεσματική  χειρουργική  μέθοδος, η  οποία εφαρμόζεται σε νεαρούς αναπτυσσόμενους σκύλους για την πρόληψη της εκδήλωσης  δυσπλασίας του  ισχίου. Με την τεχνική αυτή αλλάζει αμφοτερόπλευρα, η κλίση της οροφής της κοτύλης, έτσι ώστε να βελτιώνεται η κάλυψη της κεφαλής του μηριαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση της χαλαρότητας της άρθρωσης του ισχίου και την πρόληψη της οστεοαρθρίτιδας στην οποία αυτή οδηγεί.

 

Η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων,  γίνεται με βάση την  ηλικία των ζώων  (14–16 εβδομάδων), την κλινική και την ακτινολογική εικόνα.

Η κλινική εξέταση αφορά στην επισκόπηση του τρόπου βάδισης και τροχασμού του ζώου, στην ψηλάφηση του σημείου Ortolani και στον υπολογισμό της γωνίας κατά την ανάταξη του υπεξαρθρήματος (AR), καθώς και της γωνίας πρόκλησης υπεξαρθρήματος (AS).

zoom ofa1Η ακτινολογική εξέταση, γίνεται με τη λήψη ακτινογραφημάτων των ισχίων, σε διάφορες προβολές, όπως η συμμετρική κοιλιοραχιαία (OFA), η κοιλιοραχιαία με τη χρήση συσκευής απομάκρυνσης των κεφαλών (PennHIP) και η ραχιοκοιλιακή, με τα οπίσθια άκρα φερόμενα εμπρός και σε επαφή με τις πλευρές, για την εκτίμηση της κλίσης του ραχιαίου χείλους της κοτύλης (B. Slocum).

Για την πραγματοποίηση της επέμβασης εκτελείται τομή του δέρματος μήκους 3-5 cm επάνω στην ηβική σύμφυση και μετά το διαχωρισμό του υποδόριου ιστού αναγνωρίζεται η κατάφυση του προηβικού τένοντα σ’ αυτήν. Στη συνέχεια μετά από τη διατομή του τένοντα αυτού, εισάγεται ξύλινη σπάτουλα στην πυελική κοιλότητα, κάτω από την ηβική σύμφυση, για την προστασία των υποκείμενων ιστών. Με τη χρήση μονοπολικής διαθερμίας σε ισχύ 40–50 Watt, εκτελείται καυτηριασμός της χόνδρινης ηβικής σύμφυσης, εισάγοντας το ηλεκτρόδιο καθ’ όλο το πάχος της και σε διαδοχικά σημεία ανά 2 mm, επί 10 δευτερόλεπτά κάθε φορά.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι σπανιότατες ενώ τα αποτελέσματα ύστερα από επανεξέταση των ζώων 2–24 μήνες αργότερα, κρίνονται ικανοποιητικά.

Συμπερασματικά εκτιμάται, ότι η ηβική συμφυσιόδεση στους νεαρούς σκύλους, μετά από ενδελεχή προεγχειρητική εκτίμηση, είναι μία αποτελεσματική χειρουργική μέθοδος για την πρόληψη εκδήλωσης της δυσπλασίας του ισχίου.