ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  Η φυσική κατάσταση του ζώου καθώς και το είδος της χειρουργικής επέμβασης που πρόκειται να υποβληθεί, υποδεικνύει και το είδος των εξετάσεων που απαιτούνται για ένα ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο.

  Αρχικά απαιτείται η λήψη λεπτομερούς ιστορικού του ασθενούς ζώου και η διενέργεια πλήρους κλινικής εξέτασης.

  Ανάλογα με τα ευρήματα τους, οι εξετάσεις που κατ' ελάχιστο προτείνονται είναι :

  A. Σε νεαρά υγιή ζώα (<5 ετών) τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση επιλογής (πχ. ωοθηκυστερεκτομή, ορχεκτομή) ή σε χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση εντοπισμένης νόσου (πχ. ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου, κάταγμα μηριαίου, κλπ) : Αιματοκρίτης, Ολικές πρωτεϊνες, Κρεατινίνη ορού και Ειδικό βάρος ούρου.

  B. Σε ζώα ηλικίας > 5-7 ετών ακόμα και εάν η φυσική τους κατάσταση είναι άριστη και απουσιάζουν οποιαδήποτε κλινικά συμπτώματα νόσου (πχ. καρδιακό φύσημα, δύσπνοια, αναιμία, κλπ) : Γενική εξέταση αίματος,βασικός βιοχημικός έλεγχος (δείκτες ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, γλυκόζη), Γενική εξέταση ούρου.

  Η αναγκαιότητα διενέργειας περαιτέρω προεγχειρητικού διαγνωστικού ελέγχου καθορίζεται από συμπτώματα που τυχόν διαπιστώνονται κατά την κλινική εξέταση του ζώου ή από τυχόν διεγνωσμένη νόσο από την οποία πάσχει το ζώο. Τα νοσήματα αυτά είναι δυνατό να επηρεάσουν την προεγχειρητική διαχείρηση του, την χειρουργική επέμβαση που πρόκειται να υποβληθεί, καθώς επίσης την πρόγνωση και την μετεγχειρητική φροντίδα που θα απαιτηθεί. 
 
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:  
  • Ζώα με νεοπλασίες μαστών πρέπει προεγχειρητικά να εξεταστούν για ύπαρξη μεταστάσεων (πχ. με ακτινολογική εξέταση θώρακος, υπερηχοτομογράφημα κοιλίας, παρακέντηση λεμφογαγγλίων, κλπ).
  • Ζώα με διεγνωσμένη καρδιακή νόσο πρέπει να υποβληθούν σε ακτινογραφίες θώρακος, υπερηχοτομογράφημα καρδιάς ή και ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  • Τραυματισμένα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε ακτινογραφίες θώρακα για την ανίχνευση της ακεραιότητας του διαφράγματος και τυχόν άλλων βλαβών της θωρακικής κοιλότητας (πχ. διαφραγματοκήλη, πνευμοθώρακας, πνευμονικές θλάσεις).

  Είναι γεγονός ότι οικονομικοί λόγοι είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά τη διενέργεια των απαιτούμενων προεγχειρητικών εξετάσεων, παρόλα αυτά όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο κατά το δυνατόν πληρέστερος προεγχειρητικός έλεγχος βοηθά στην πρόληψη δαπανηρών επιπλοκών.

  Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω θα σας γνωστοποιηθούν και γραπτά μέσω της Δήλωσης Συγκατάθεσης Χορήγησης Γενικής Αναισθησίας (www.hva.gr) όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.