ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΣΔΣΣ) ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ


 Πρόκειται για οξείας ή υπεροξείας εμφάνισης νοσολογικό σύνδρομο, με θνησιμότητα που ποικίλλει σε ποσοστό 20 – 45% (ή και ακόμα μεγαλύτερη) μεταξύ των προσκομιζόμενων σκύλων.

 Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια διάταση ή/και συστροφή του στομάχου, η οποία πιστεύεται ότι σχετίζεται, με λειτουργικής ή μηχανικής αιτιολογίας παρεμπόδιση της γαστρικής εκροής. Οι αιμοδυναμικές διαταραχές που συνοδεύουν το σύνδρομο επηρεάζουν ταχύτατα και αλυσιδωτά, το σύνολο των οργάνων του σκύλου, με αποτέλεσμα τελικά το θάνατό του συνεπεία κυκλοφορικής καταπληξίας (shock), αν δεν παρασχεθεί ΑΜΕΣΑ κτηνιατρική βοήθεια. Η αιτία πρόκλησης του ΣΔΣΣ παραμένει μέχρι και σήμερα αδιευκρίνιστη.

 Η σταδιακή και αυξανόμενη διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας του σκύλου είναι το πλέον σύνηθες εύρημα που αναφέρει ο ιδιοκτήτης του. Σε υπεροξείες περιπτώσεις ο σκύλος ανευρίσκεται σε πλάγια κατάκλιση, παρουσιάζει κατάπτωση και διάταση της κοιλιακής του κοιλότητας ή είναι δυνατό να πεθάνει χωρίς να προλάβει καν ο ιδιοκτήτης του να το παρατηρήσει. Συχνά επίσης στο ιστορικό των ασθενών σκύλων αναφέρεται άσκηση του σκύλου μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας βιομηχανοποιημένης τροφής και νερού.

Αντιμετώπιση

 Η αντιμετώπιση του ΣΔΣΣ απαιτεί άμεση κτηνιατρική παρέμβαση. Σε ένα πρώτο στάδιο ενυδατώνεται ο ασθενής με τη χορήγηση ενδοφλεβίως υγρών, ηλεκτρολυτών και αντιμικροβιακών ουσιών ενώ παράλληλα επιχειρείται γαστρική αποσυμπίεση. Αμέσως μόλις ο ασθενής σταθεροποιηθεί οδηγείται στο χειρουργείο. Σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι :

1. Η αποσυμπίεση του στομάχου (ειδικά αν δεν έχει ολοκληρωθεί προεγχειρητικά) και η επαναφορά του, στη φυσιολογική του θέση, με κατάλληλους χειρισμούς.

2. Η διερεύνηση βλαβών στο τοίχωμα του στομάχου και του σπλήνα. Λόγω των αιμοδυναμικών διαταραχών που προκαλούνται , είναι σε αρκετές περιπτώσεις δυνατό, να παρατηρηθεί νέκρωση τμήματος του στομάχου ή και του σπλήνα. Η αφαίρεση των νεκρωμένων αυτών τμημάτων είναι επιβεβλημένη.

3. Η διενέργεια γαστροπηξίας (δηλαδή μιας μόνιμης σύμφυσης του στομάχου με το τοίχωμα της κοιλιακής κοιλότητας, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η συστροφή του) για την αποφυγή υποτροπής και επανεμφάνισης του συνδρόμου.

Η γαστροπηξία δεν εγγυάται την μη επανεμφάνιση του ΣΔΣΣ, μειώνει όμως κατά πολύ τις πιθανότητες.

Παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση ΣΔΣΣ:

1. Κληρονομικότητα (αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης αν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού που έχει εμφανίσει ΣΔΣΣ).

2. Είδος (συχνότερα στους σκύλους, έχει όμως αναφερθεί και σε γάτες).

3. Φυλή (συχνότερα σε μεγαλόσωμους ή γιγαντόσωμους σκύλους, με βαθύ θώρακα, όπως Great Dane, Weimaraner, Saint Bernard, German Shepherd κ.ά και σπανιότερα σε μικρόσωμες φυλές σκύλων).

4. Φύλο (συχνότερα σε αρσενικούς σκύλους).

5. Ηλικία (μπορεί να παρουσιαστεί σε σκύλους κάθε ηλικίας, αν και συχνότερα παρατηρείται σε μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας σκύλους).

6. Θρεπτική κατάσταση (συχνότερα σε σκύλους με μέτρια θρεπτική κατάσταση).

7. Συχνότητα και όγκος γευμάτων (συχνότερα σε σκύλους που λαμβάνουν μεγάλη ποσότητα τροφής, μία φορά ημερησίως).

8. Λαιμαργία στην κατανάλωση τροφής.

9. Ιδιοσυγκρασία του ζώου.

10. Αυξημένη νευρικότητα και επιθετική συμπεριφορά.

Πρόγνωση

 Γενικά η πρόγνωση κυμαίνεται από καλή έως δυσμενής (στη χειρότερη των περιπτώσεων). Σε περιστατικά στα οποία παρέχεται άμεση κτηνιατρική βοήθεια η πρόγνωση είναι σαφώς ευνοϊκότερη. Η εμφάνιση επίσης του συνδρόμου, μόνο με διάταση του στομάχου, έχει καλύτερη πρόγνωση, σε σχέση με την διάταση και συστροφή του, ενώ επιφυλακτική έως και δυσμενής είναι η πρόγνωση, στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την χειρουργική επέμβαση νεκρώσεις ή διάτρηση του τοιχώματος του στομάχου ή του σπλήνα.

Συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες σκύλων για την πρόληψη εμφάνισης ΣΔΣΣ:

1. Χορήγηση της συνολικής ημερήσιας τροφής σε μικρά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι σε ένα γεύμα.

2. Αποφυγή στρεσσικών παραγόντων κατά τη διάρκεια χορήγησης της τροφής (σε εκτροφές σκύλων, οι σκύλοι να χωρίζονται και να τρώνε της τροφή τους χωριστά, ο καθένας στον οικίσκο του ή στο κλουβί του).

3. Αποφυγή άσκησης πριν και μετά την χορήγηση γευμάτων.

4. Η παράθεση της τροφής να γίνεται σε μπωλ τοποθετημένο στην επιφάνεια του εδάφους και όχι υπερυψωμένο.

5. Να μη χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή σκύλοι των οποίων συγγενής πρώτου βαθμού, εμφάνισε ΣΔΣΣ.

6. Για σκύλους με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔΣΣ προτείνεται η διενέργεια προληπτικής χειρουργικής επέμβασης γαστροπηξίας.

7. Αναζητήστε ΑΜΕΣA ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ αν παρατηρήσετε αιφνίδια διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας του σκύλου σας.