Η ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ

Είναι απαραίτητη ;

 Η ωοθυκυστερεκτομή («στείρωση») είναι μία από τις συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στα ζώα συντροφιάς. Η διενέργειά της σαφώς και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απαραίτητη, όμως τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι πολλά.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη διενέργειά της ;

1. Η αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων, ειδικά αν συνδυάζεται με αδυναμία διαχείρησης και διάθεσης των νεογέννητων κουταβιών.

2. Η αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με την «περίοδο» του κατοικιδίου (προοίστρια αιμορραγία, κλπ).

3. Η μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης κυστικής υπερπλασίας του ενδομητρίου (πυομήτρα). Οι πιθανότητες πρόκλησης πυομήτρας σε ένα μη στειρωμένο ζώο είναι αυξημένες ειδικά αν η αναπαραγωγική του ζωή δεν είναι ομαλή (κάτι που συνήθως συμβαίνει με τα κατοικίδιά μας, τα οποία ζουν μαζί μας στο σπίτι μας και δεν χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μιας εκτροφής για την αναπαραγωγή τους).

4. Η μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης ψευδοκυήσεων. Η ψευδοκύηση εμφανίζεται περίπου ένα μήνα μετά το τέλος του οίστρου και χαρακτηρίζεται από διόγκωση των μαστών και παραγωγή γάλακτος. Κατοικίδια θηλυκά τα οποία από νεαρή ηλικία (ακόμη και μετά τον 1ο οίστρο) εμφανίζουν ψευδοκύηση, συστήνεται να προγραμματίζονται για στείρωση ή να επιδιώκεται η γονιμοποίησή τους στον αμέσως επόμενο οιστρικό κύκλο.

5. Η μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης νεοπλασιών των μαστών και της γεννητικής οδού (ωοθηκών, μήτρας, τραχήλου, κόλπου).

Μειονεκτήματα υπάρχουν από τη διενέργειά της ;

 Η μείωση της κινητικής δραστηριότητας του θηλυκού ζώου, λόγω αφαίρεσης των γεννητικών ορμονών του, μπορεί να εκληφθεί ως μειονέκτημα. Το γεγονός αυτό απαιτεί αναπροσαρμογή της διατροφής, έτσι ώστε να μην προκληθεί αύξηση του σωματικού βάρους.

Υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη διενέργειά της ;

 Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι ο αναισθησιολογικός και ο χειρουργικός. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και στην περίπτωση της ωοθηκυστερεκτομής, η χορήγηση γενικής αναισθησίας αποτελεί έναν παράγοντα που πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη και για το λόγο αυτό πάντα συστήνουμε τον κατάλληλο προεγχειρητικό έλεγχο. Σήμερα η κτηνιατρική αναισθησιολογία, με δεδομένη τη χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού και με τα πλέον ασφαλή πρωτόκολλα αναισθησίας – αναλγησίας που χρησιμοποιεί, εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια στη χορήγηση γενικής αναισθησίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εμφάνιση αναισθησιολογικών επιπλοκών να περιορίζεται σε ελάχιστα περιστατικά. Ο χειρουργικός κίνδυνος αφορά στην αφαίρεση με ασφάλεια των ωοθηκών και της μήτρας. Ο σημαντικότερος παράγοντας που τον περιορίζει ή και τον εξαλείφει είναι η εμπειρία του χειρουργού.

Πότε είναι η καλύτερη περίοδος χρονικά για την διενέργειά της ;

 Οι ευεργετικές ιδιότητες της ωοθηκυστερεκτομής στο γεννητικό σύστημα του θηλυκού ζώου σχετίζονται άμεσα με το χρονικό διάστημα που επιλέγεται για τη διενέργειά της. Ισχύει το «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα». Ως «όσο νωρίτερα», με τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, ορίζεται το χρονικό διάστημα ακριβώς πριν την εμφάνιση του πρώτου οίστρου του θηλυκού ζώου (6ος – 7ος μήνας). Από την ηλικία δε των 3 ετών και μετά, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις πιθανότητες εμφάνισης των παραπάνω νοσολογικών καταστάσεων μεταξύ στειρωμένων και μη στειρωμένων ζώων. Αναλυτικότερα, η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων του γεννητικού συστήματος σε μη στειρωμένα ζώα σε σχέση με στειρωμένα ζώα είναι 0,5% αν η στείρωση πραγματοποιηθεί πριν τον 1ο οίστρο, 8% μεταξύ 1ου – 2ου οίστρου και 25% πριν τον 3ο οίστρο.