ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

  • Χειρουργικά και παθολογικά προβλήματα κουνελιών, ινδικών χοιριδίων, χάμστερ.
  • Χειρουργικά και παθολογικά προβλήματα ερπετών.