ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


  • Ακτινογραφίες, απλές, ειδικές, καθώς και με χρήση σκιαγραφικών ουσιών, με ακτινολογικό μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών και ψηφιακή εμφάνιση και επεξεργασία εικόνας (Computed Radiology).
  • Υπερηχοτομογραφία με χρήση έγχρωμου Doppler, για την απεικόνιση ενδοκοιλιακών οργάνων, καρδιάς και οφθαλμών.
  • Γαστροσκόπηση με δυνατότητα αφαίρεσης ξένων σωμάτων και λήψης ιστών για ιστοπαθολογικές εξετάσεις (βιοψία).
  • Κολονοσκόπηση με δυνατότητα λήψης ιστών από αλλοιώσεις του παχέως εντέρου.
  • Αρθροσκόπηση για την επισκόπηση των αρθρώσεων καθώς και τη διενέργεια  αρθροσκοπικών   επεμβάσεων
  • Καρδιογράφημα
  • Αιματολογικές και βιοχημικές αναλύσεις
  • Εξέταση ούρου